งานชิ้นที่ 3

 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
   
โดย
นางสาวศิริพร  สุวรรณพงค์
นางสาวแวรอมือซา  วาเล๊าะ
นางสาวญัสมีนีย์  ตาเละ
นางสาวซารีฮะ  บินเงาะ 
 
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 หมู่ 4  ตำบล  ท่างิ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 

 

 
 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น